Orientační systémy - cedule, štítky, vitríny, tabulky NávrhyVýrobaDodávkaMontáž
Úvodní strana Orientační systémy pro zdravotnictví

Orientační systémy pro zdravotnictví

Naše orientační systémy pro zdravotnická zařízení a sociální ústavy (domovy důchodců, ústavy sociální péče apod) slouží ke snadné orientaci a aktuální informovanosti v objektech i mimo ně - to vše v jednotném vizuálním i grafickém stylu. Základním výrobním materiálem je hliník s nejčastější povrchovou úpravou stříbrný elox. Výhodou eloxu je jeho prakticky neomezená životnost a je vhodný do tzv. „čistých prostor“ (nemocnice, kuchyně, stravovací zařízení apod.).

Všechny naše orientační systémy jsou vždy maximálně variabilní a snadno vyměnitelné – dokážou okamžitě reagovat např. na organizační změny uživatele. Aktualizaci lze provádět okamžitě, bez demontáže informačních cedulí či nákupu nových cedulek a štítků. Častěji měnicí se informace (jména pracovníků, názvy oddělení, ordinační doby apod.) lze tisknout běžnou tiskárnou. Tyto veškeré opravy informačních cedulek lze provádět ihned, pohodlně z vaší kanceláře a navíc s nulovými náklady.

 

Venkovní informační tabule patří do skupiny celohliníkových cedulí ukotvených do země (do trávy, do betonu, do dlažby, do asfaltu...). Tyto cedule obsahují základní informace o firmě, instituci, areálu nebo o budově. Setkáte se s nimi hned při vstupu do areálu nebo poblíž budovy, kterou označují.
Dále vás tyto orientační tabule pomocí šipek snadno nasměrují do místa, které hledáte.
Veškerý text i grafiku (loga, symboly, šipky...) navrhujeme tak, aby tyto údaje byly vždy výrazné, srozumitelné a dobře čitelné
i z větší vzdálenosti. Všechny tyto informační cedule vyrábíme převážně z eloxovaného hliníku, který je ideální do venkovního prostředí (exteriéru) pro svoji dlouhou životnost a bezúdržbovost.
Díky použité konstrukci tyto cedule poskytují stále aktuální informace - jsou totiž maximálně variabilní, snadno vyměnitelné a texty
i grafika opravitelné. Jednotlivé „řádky” se u všech informačních tabulí dají snadno zaměňovat za jiné, prohazovat, měnit jejich pořadí nebo doplňovat o nové. Pokud je potřeba starý text nahradit novým (např. do budovy nebo do areálu přibude nová firma), starý nápis se opatrně odstraní (sloupne) a místo něj se nalepí nový. Každá takováto změna u všech námi vyráběných informačních tabulí je snadná, rychlá a navíc s minimálními náklady, neboť původní hliníková konstrukce zůstává beze změny.

Plán areálu nemocnice (Všeobecná nemocnice Náchod)
4a1
Plán areálu nemocnice (Všeobecná nemocnice Náchod)
Plán areálu nemocnice (Zdravotnické zařízení Podolí, Praha)
4a2
Plán areálu nemocnice (Zdravotnické zařízení Podolí, Praha)
Informační tabule do země, vícelamelová (Domov důchodců Hradec Králové)
4a3
Informační tabule do země, vícelamelová (Domov důchodců Hradec Králové)
Informační tabule do země (Všeobecná nemocnice Náchod)
4a4
Informační tabule do země (Všeobecná nemocnice Náchod)
Informační tabule směrová do země, desková v Al-konstrukci (Všeobecná nemocnice Náchod)
4a5
Informační tabule směrová do země, desková v Al-konstrukci (Všeobecná nemocnice Náchod)

Každá firma, společnost nebo instituce musí být ze zákona označená. K tomuto účelu vyrábíme různé cedule, štítky, informační tabule a firemní cedulky, které splňují příslušný Živnostenský zákon. Cedule lze umístit na budovu, na zeď nebo na plot.
Díky použitému materiálu (eloxovaný hliník) je označení vaši provozovny vysoce kvalitní, elegantní, reprezentativní a navíc
s vysokou životností. A zároveň se stává i vaší dobrou vizitkou pro všechny příchozí.
Kolem cedule může být ochranný rám, který zabraňuje jejímu odcizení. Některé údaje na informační nebo firemní tabuli
(provozní doba, jméno odpovědné osoby apod.) mohou být snadno výměnné. Cedule se k podkladu připevňuje hmoždinkami, šrouby, stahovacími páskami apod. přičemž toto kotvení zakrývá samotná cedule - provedení je zcela „čisté”. Ceduli je možné kdykoli demontovat (např. při přestěhování firmy) a opět použít. Nové údaje lze opravit, přičemž konstrukce cedule zůstává nezměněná
a tím šetří vaše peněženky a čas.

Plastický nápis 3D na fasádu budovy (Všeobecná nemocnice Náchod)
4b1
Plastický nápis 3D na fasádu budovy (Všeobecná nemocnice Náchod)
Plastický nápis 3D s distancí, červený lak dle RAL
4b2
Plastický nápis 3D s distancí, červený lak dle RAL
Označení budovy - hliníková cedule v hliníkovém rámu
4b3
Označení budovy - hliníková cedule v hliníkovém rámu
Znak ČR v plastickém 3D provedení
4b4
Znak ČR v plastickém 3D provedení

Každá firma, společnost nebo instituce musí být ze zákona označená. K tomuto účelu vyrábíme různé cedule, štítky, informační tabule a firemní cedulky, které splňují příslušný Živnostenský zákon. Cedule lze umístit na budovu, na zeď nebo na plot.
Díky použitému materiálu (eloxovaný hliník) je označení vaši provozovny vysoce kvalitní, elegantní, reprezentativní a navíc
s vysokou životností. A zároveň se stává i vaší dobrou vizitkou pro všechny příchozí.
Kolem cedule může být ochranný rám, který zabraňuje jejímu odcizení. Některé údaje na informační nebo firemní tabuli
(provozní doba, jméno odpovědné osoby apod.) mohou být snadno výměnné. Cedule se k podkladu připevňuje hmoždinkami, šrouby, stahovacími páskami apod. přičemž toto kotvení zakrývá samotná cedule - provedení je zcela „čisté”. Ceduli je možné kdykoli demontovat (např. při přestěhování firmy) a opět použít. Nové údaje lze opravit, přičemž konstrukce cedule zůstává nezměněná
a tím šetří vaše peněženky a čas.

Hliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu umístěná na fasádě domu
4c1
Hliníková lamelová cedule ve stříbrném eloxu umístěná na fasádě domu
Ooznačení sídla firmy, nelamelové provedení v hliníkovém rámu
4c2
Ooznačení sídla firmy, nelamelové provedení v hliníkovém rámu
Lamelová cedule ve zlatém eloxu na fasádě domu
4c3
Lamelová cedule ve zlatém eloxu na fasádě domu
Hlavní infotabule lamelová ve vstupní hale
4c4
Hlavní infotabule lamelová ve vstupní hale
Gravírovaná cedulka s přiznanými ozdobnými šrouby
4c5
Gravírovaná cedulka s přiznanými ozdobnými šrouby
Směrová tabule - průchod k lékařům
4c6
Směrová tabule - průchod k lékařům

S označeným projektem (při financování např. z dotací EU), základním kamenem k významné stavbě, s informací při poskytnutí daru apod. se setkáváme téměř na každém kroku. Za tímto účelem vyrábíme různé cedule, informační tabule a cedulky, na nichž je uvedena např. povinná publicita. Tyto cedule vyrábíme z vysoce kvalitních materiálů (eloxovaný hliník, broušený hliník, nerez, mosaz apod...). Uplatnění najdou v exteriéru i v interiéru.

Cedulky se k podkladu šroubují, nýtují nebo lepí. Použitím ozdobných distancí (tj. přiznané odsazení ode zdi - hliníkové, nerezové, broušené) se zvýší elegantnost a reprezentativní vzhled tohoto značení.

Tyto cedule a štítky, stejně jako všechny ostatní naše produkty, umíme vyrobit přesně dle vašeho přání, vč. speciálních individuálních požadavků na toto značení.

cedulka (ALU) povinná publicita projektu EU
4d1
cedulka (ALU) povinná publicita projektu EU
cedulka (ALU) povinná publicita projektu EU
4d2
cedulka (ALU) povinná publicita projektu EU
cedulka (ALU) povinná publicita projektu EU
4d3
cedulka (ALU) povinná publicita projektu EU
cedulka (ALU) povinná publicita projektu EU
4d4
cedulka (ALU) povinná publicita projektu EU

Mezi nejčastěji užívané cedule do budovy patří tzv. hlavní informační tabule, patrové cedule, směrové tabule a šipky a cedulky ke dveřím. Všechny tyto cedule jsou díky modulovému systému maximálně variabilní a snadno výměnné.

Při vstupu do budovy většinou narazíte na tzv. hlavní informační tabuli. Na tu navazují na jednotlivých poschodích patrové cedule doplněné o směrové cedule a šipky. Všechny tyto cedule by Vás měly pohodlně dovést ke správným dveřím, neboli ke dveřním cedulkám s konkrétním jménem. Kromě dveřních cedulek označující kancelář či ordinaci lékaře se na chodbách setkáte s různými provozními nebo doplňovými cedulkami či piktogramy.

Hlavní informační tabule z hliníkových lamel (jednosloupcová)
4e1
Hlavní informační tabule z hliníkových lamel (jednosloupcová)
Hlavní informační tabule z hliníkových lamel (dvousloupcová)
4e2
Hlavní informační tabule z hliníkových lamel (dvousloupcová)
Hlavní infotabule lamelová, dvousloupcová (Dům Marie Náchod)
4e3
Hlavní infotabule lamelová, dvousloupcová (Dům Marie Náchod)
Hlavní a směrová orientační tabule
4e4
Hlavní a směrová orientační tabule
Hlavní infotabule lamelová, dvousloupcová (Ústav sociální péče Domečky)
4e5
Hlavní infotabule lamelová, dvousloupcová (Ústav sociální péče Domečky)
Snadno výměnná cedule Služby lékařů a sester
4e6
Snadno výměnná cedule Služby lékařů a sester
Směrová infotabule lamelová (Zdravotnícké zařízení Podolí, Praha)
4e7
Směrová infotabule lamelová (Zdravotnícké zařízení Podolí, Praha)
Patrová tabule (Hornická nemocnice Karviná)
4e8
Patrová tabule (Hornická nemocnice Karviná)
Dvousloupcová směrová tabule (Poliklinika I.P.Pavlova, Praha)
4e9
Dvousloupcová směrová tabule (Poliklinika I.P.Pavlova, Praha)
Podhledová tabule (Hornická nemocnice Karviná)
4e10
Podhledová tabule (Hornická nemocnice Karviná)
Závěsná tabule (Všeobecná nemocnice Náchod)
4e11
Závěsná tabule (Všeobecná nemocnice Náchod)
Jednosloupcová třílamelová směrová tabule (Poliklinika I.P.Pavlova, Praha)
4e12
Jednosloupcová třílamelová směrová tabule (Poliklinika I.P.Pavlova, Praha)
Hornická nemocnice Karviná
4e13
Hornická nemocnice Karviná
Výměnný seznam pracovníků
4e14
Výměnný seznam pracovníků
Výměnný seznam obyvatel domova důchodců
4e15
Výměnný seznam obyvatel domova důchodců
Informační tabule se snadnou výměnou jmen klientů
4e16
Informační tabule se snadnou výměnou jmen klientů

Nejčastěji používanými cedulkami v nemocnicích (a podobných zařízeních) jsou cedulky ke dveřím. Ať už ozačující kancelář nebo ordinační dobu lékaře. Hlavní výhodou těchto cedulek je snadná výměna ordinační doby nebo jmen pracovníků. Tisk se provádí na běžné tiskárně: výměna je pak okamžitá a navíc s nulovými náklady.
Nedílnou součástí dveřních cedulek jsou tzv. piktogramy. Jsou to zjednodušené symboly nahrazující text obecně známého značení, jako jsou např. WC, kuchyňky, úklidové místnosti apod.
Doplňkovým značením jsou pak různé jmenovky na stůl a na šaty. Opět se snadno výměnným jménem pracovníka.
Poslední skupinou cedulek do interiéru je číslování dveří a klíčů. Používanými materiály jsou plasty a kovy (hliník, nerez). Nabízíme různé tvary, barvy - vše na přání zákazníka.

Stojany
Také různé stojany a stojánky, jako vhodný doplněk orientačních systémů, slouží k umisťování různých informací (plakáty, letáky, informace…). Ty jsou však většinou volně přístupné (nejsou uzamykatelné) a tudíž používané převážně v interiérech. Vyrábíme též stojany „vyklapávací“, které obsahují krycí antireflexivní fólií (slídu) proti poškození nebo odcizení podkladové grafiky.

Vitríny
Slouží k umisťování informací nebo i rozměrově menších výrobků. Dle místa užití se dělí na exteriérové (venkovní) a interiérové (uvnitř budov). Oba typy mají hliníkovou konstrukci (rám) s povrchovou úpravou elox (nejčastěji stříbrný, příp. lak dle RAL). Oba typy jsou prosklené a uzamykatelné, „záda“ jsou bílá, magnetická. Zároveň jsou vitríny prachotěsné, vlhkotěsné a „dvířka“ mají z netříštivého plexiskla. Všechny vitríny nebo úřední desky můžeme doplnit logem firmy, znakem města nebo obce či jinými grafickými prvky a nápisy.
 
Nástěnky
Všechny druhy nástěnek mají kolem dokola hliníkový rám (opět nejčastěji ve stříbrném eloxu jako naše orientační systémy), takže dokonale „ladí“ s našimi výrobky. Podklad nástěnek (kromě korkových) je nejčastěji bílý, ale může mít libovolnou barvu. Může obsahovat i různé nápisy či loga (např. u firemních nástěnek). I barva rámečku se dá přizpůsobit „firemním barvám“ či barvám interiéru.
 

Rámečky
Jakýkoliv text, dokument, výkres, plakát, grafiku či např. i reklamní desku dokážeme zarámovat do hliníkového rámečku přesně dle Vašeho požadavku. Rám nebo rámeček je většinou eloxovaný (stříbrný mat), neoxiduje a je stálobarevný. Místo skla používáme antireflexivní slídu, která zabraňuje nežádoucímu odlesku, zlepšuje čitelnost z úhlu. Navíc při náhodném pádu rámečku na zem nehrozí žádné poranění střepy. Velice praktickou vlastností našich rámů je jejich snadná rozebíratelnost obyčejným šroubovákem, přičemž vše vložené lze snadno vyměňovat. Značné uplatnění pak informační rámečky nacházejí u požárních řádů, požárních směrnic a evakuačních plánů budov – vše v libovolném rozměrovém provedení!

Vyklapávací rámy a lišty
Jsou situace, kdy je potřeba některé informace často měnit a přitom je elegantně do něčeho umístit: k těmto účelům slouží tzv. vyklapávací hliníkové rámy. V praxi se využívají buď jako samotné lišty, tzv. vzkazovníky (umístěné např. pod kancelářský štítek pro různé vzkazy a informace – „Přijdu hned“ apod.), nebo jako vyklapávací rámy. Výměnu lze provádět velice snadno rukou a to bez použití jakéhokoli nářadí. Na přání zákazníka lze vyrobit i rám, který lze vyklapnout pouze za pomoci speciálního „klíče“ a informace jsou tak chráněné proti odcizení. Samozřejmostí jsou kromě běžných rozměrových řad (formát A4, A3, A2 apod.) i individuální rozměry hliníkových rámů přesně na vaše přání.

 
Vyklapávací stojan pro vložení A4
4g1
Vyklapávací stojan pro vložení A4
Vyklapávací stojan pro vložení A4
4g1
Vyklapávací stojan pro vložení A4
Vyklapávací stojan pro vložení A4
4g1
Vyklapávací stojan pro vložení A4
Vyklapávací stojan pro vložení A4
4g2
Vyklapávací stojan pro vložení A4
Vyklapávací stojan pro vložení A4
4g2
Vyklapávací stojan pro vložení A4
Vyklapávací stojan pro vložení A4
4g2
Vyklapávací stojan pro vložení A4
Stojan zákaz parkování
4g3
Stojan zákaz parkování
Stojan zákaz parkování
4g3
Stojan zákaz parkování
Informační stojan se statickou deskou
4g4
Informační stojan se statickou deskou
Vitrína
4g5
Vitrína
Vitrína
4g6
Vitrína
Vyklapávací rámeček
4g7
Vyklapávací rámeček
Hliníkový rámeček
4g8
Hliníkový rámeček

Součástí našeho výrobního programu jsou různá atypická provedení cedulí a značení na zakázku dle přání zákazníka. Jsou to různé atypické cedule, individuální značení a speciální výroba

Podlahové značení (cedule na podlahu) s protiskluzovou úpravou
4h1
Podlahové značení (cedule na podlahu) s protiskluzovou úpravou
Podlahové značení (cedule na podlahu) s protiskluzovou úpravou
4h2
Podlahové značení (cedule na podlahu) s protiskluzovou úpravou

Velice oblíbené a často využívané jsou cedule umístěné na sloupu, na tyči, na stožáru, na sloupu veřejného osvětlení apod. Při výrobě těchto cedulí používáme hliník jako základní materiál a nerezové díly. Díky tomu jsou naše cedule na sloupy vč. dodávaných úchytů velice kvalitní a s vysokou životností v exteriéru, neboť žádný komponent nekoroduje (!)

V tomto provedení vyrábíme různé směrovky, informační tabule, orientační a navigační cedule nebo cedulky se šipkou, vč. označení firem, ulic, dočasných nebo stálých akcí apod. Navigační směrovky „přesně na míru” také bývají nedílnou součást městského mobiliáře.

Cedule se ke sloupu připevňují speciálními nerezovými páskami za pomoci obyčejného šroubováku (!) Díky němu je montáž velice snadná a zvládne ji i naprostý laik. Navíc kotvení nenarušuje vzhled cedule. Tím se tyto cedule stávají i skvělou vizitkou pro vaše potencionální zákazníky. Další výhodou těchto našich cedulí na sloupy je jejich snadná demontáž (např. při přestěhování firmy) a možnost opětovného použítí na jiném místě. Navíc nové údaje na ceduli dokážeme opravit a aktualizovat, přičemž základní konstrukce a kotvení zůstává nezměněno - tím šetříme vaše peněženky i čas.

Naší specialitou je výroba cedulí na míru, kdy se můžete zcela odlišit tvarem, barvou, velikostí apod. od vaší konkurence a ještě více tak zaujmout vašeho zákazníka.

Další možností jsou dopravní cedule, které jsou z pozinku a mají již předdefinované rozměry. I ty vám graficky zpracujeme dle vašeho přání (logo firmy, libovolný text, barvy apod.).

Směrová cedule na sloup
4i1
Směrová cedule na sloup
Směrová cedule ve tvaru šipky s uchycením na střed sloupku
4i2
Směrová cedule ve tvaru šipky s uchycením na střed sloupku
Směrová cedule na sloup
4i3
Směrová cedule na sloup
Směrová cedule na sloup
4i4
Směrová cedule na sloup
Směrová cedule na sloup
4i5
Směrová cedule na sloup

Hojně používaným typem cedulí jsou informační tabule vyznačující parkovací místo neboli rezervované místo pro parkování. Tyto cedule mohou být zabetonované, zapíchnuté do trávy, přilepené na fasádu domu nebo volně postavené. Použitým materiálem je hliník nebo nerez. Díky tomu jsou cedule vysoce kvalitní, elegantní, reprezentativní a navíc s vysokou životností. Tyto cedule zároveň stávají i vaší skvělou vizitkou pro parkující.

Naší specialitou je výroba cedulí na míru: umíme vyrobit různé tvary, rozměry, barvy apod. V tomto duchu vyrábíme i různé informační tabule, orientační a navigační cedule po parkovišti nebo cedulky k označení firemního parkování. Oblíbenými parkovacími cedulemi jsou ty, které obsahují výměnnou část. Do tohoto prostoru se snadno vkládá registrační značka parkujícího, název nebo logo firmy nebo různé údaje dle vaší potřeby. Základní konstrukce takovéto cedule zůstává nezměněná a tím šetří vaše peněženky i čas.

Parkovací cedule, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
4j1
Parkovací cedule, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
Parkovací cedule, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
4j2
Parkovací cedule, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
Parkovací cedule, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
4j3
Parkovací cedule, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
Parkovací cedule, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
4j4
Parkovací cedule, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
Parkovací cedule samostojná, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
4j5
Parkovací cedule samostojná, vyhrazené parkovací místo (cedule do exteriéru)
Parkovací cedule
4j6
Parkovací cedule
Parkovací cedule se snadnou výměnou RZ, vyhrazené parkovací stání (cedule do exteriéru)
4j7
Parkovací cedule se snadnou výměnou RZ, vyhrazené parkovací stání (cedule do exteriéru)
Parkovací cedule se snadnou výměnou RZ, samostojná (cedule do exteriéru)
4j8
Parkovací cedule se snadnou výměnou RZ, samostojná (cedule do exteriéru)
Parkovací cedule se snadnou výměnou RZ, samostojná (cedule do exteriéru)
4j8
Parkovací cedule se snadnou výměnou RZ, samostojná (cedule do exteriéru)
Parkovací cedule se snadnou výměnou RZ, samostojná (cedule do exteriéru)
4j8
Parkovací cedule se snadnou výměnou RZ, samostojná (cedule do exteriéru)
Parkovací cedule se snadnou výměnou formátu A3, samostojná(cedule do exteriéru)
4j9
Parkovací cedule se snadnou výměnou formátu A3, samostojná(cedule do exteriéru)
Parkovací cedule
4j10
Parkovací cedule
Parkovací cedule na dvou nohách, vyhrazené parkovací místo pro zákazníky (cedule do země)
4j11
Parkovací cedule na dvou nohách, vyhrazené parkovací místo pro zákazníky (cedule do země)
Parkovací cedule na dvou nohách
4j12
Parkovací cedule na dvou nohách
Parkovací cedule na dvou nohách, vyhrazené parkovací místo pro nájemníky se snadnou
4j13
Parkovací cedule na dvou nohách, vyhrazené parkovací místo pro nájemníky se snadnou

Specifickým místem pro různá značení je sklo. Ať už to jsou různé nápisy, symboly nebo polepy skel imitující jejich pískování. Veškeré provedení je samolepící se snadnou instalací přímo na sklo. Graficky je pak vše uzpůsobeno dle přání zákazníka.

Označení na dveřích
4k1
Označení na dveřích

Specifickou skupinou našeho výrobního programu jsou kromě cedulí a různého značení speciální výrobky na přání zákazníka. Většinou to jsou různé propagační výrobky v atypickém provedení. Proto se neváhejte na nás obrátit, ikdyž si nebudete jisti, zda je to naše "parketa" - máme rádi výzvy! :-)

Cedulka
4m1
Cedulka
Cedulka
4m2
Cedulka