Orientační systémy - cedule, štítky, vitríny, tabulky NávrhyVýrobaDodávkaMontáž

Cedule do země (informační tabule, cedule mezi budovami, cedule a tabule do země, plán areálu, mapa, schema)

Venkovní informační tabule patří do skupiny celohliníkových cedulí ukotvených do země (do trávy, do betonu, do dlažby, do asfaltu...). Tyto cedule obsahují základní informace o firmě, instituci, areálu nebo o budově. Setkáte se s nimi hned při vstupu do areálu nebo poblíž budovy, kterou označují.
Dále vás tyto orientační tabule pomocí šipek snadno nasměrují do místa, které hledáte.
Veškerý text i grafiku (loga, symboly, šipky...) navrhujeme tak, aby tyto údaje byly vždy výrazné, srozumitelné a dobře čitelné
i z větší vzdálenosti. Všechny tyto informační cedule vyrábíme převážně z eloxovaného hliníku, který je ideální do venkovního prostředí (exteriéru) pro svoji dlouhou životnost a bezúdržbovost.
Díky použité konstrukci tyto cedule poskytují stále aktuální informace - jsou totiž maximálně variabilní, snadno vyměnitelné a texty
i grafika opravitelné. Jednotlivé „řádky” se u všech informačních tabulí dají snadno zaměňovat za jiné, prohazovat, měnit jejich pořadí nebo doplňovat o nové. Pokud je potřeba starý text nahradit novým (např. do budovy nebo do areálu přibude nová firma), starý nápis se opatrně odstraní (sloupne) a místo něj se nalepí nový. Každá takováto změna u všech námi vyráběných informačních tabulí je snadná, rychlá a navíc s minimálními náklady, neboť původní hliníková konstrukce zůstává beze změny.

Plán areálu nemocnice (Všeobecná nemocnice Náchod)
4a1
Plán areálu nemocnice (Všeobecná nemocnice Náchod)
Plán areálu nemocnice (Zdravotnické zařízení Podolí, Praha)
4a2
Plán areálu nemocnice (Zdravotnické zařízení Podolí, Praha)
Informační tabule do země, vícelamelová (Domov důchodců Hradec Králové)
4a3
Informační tabule do země, vícelamelová (Domov důchodců Hradec Králové)
Informační tabule do země (Všeobecná nemocnice Náchod)
4a4
Informační tabule do země (Všeobecná nemocnice Náchod)
Informační tabule směrová do země, desková v Al-konstrukci (Všeobecná nemocnice Náchod)
4a5
Informační tabule směrová do země, desková v Al-konstrukci (Všeobecná nemocnice Náchod)